browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Културни и природни забележителности.

Posted by on 24.07.2011


В село Хлевене се намира един природен феномен,известен с името „Свирлив кладенец“- музикален карстов извор, който се намира на километър и половина югозападно от селото. Това природно явление не се среща никъде другаде в България.Още преди освобождението старите османски бейове – чифликчии са го наричали „Чалан бунар“, което на българси ще рече „Свирлив кладенец“. За този стар и неповторим, забулен със столетни тайни кладенец, хлевенци са съхранили в паметта си едно интересно и вълнуващо предание, което векове наред се предава от поколение на поколение.

Легендата разказва:

Било през мрачните години на османското владичество. Тук на едно общоселско хоро се спрял, възседнал на черен жребец, едър, охранен бей- Дели Исин. Гледал дълго беят и се наслаждавал, а на края харесал най- хубавата и най- напетата мома – Яна. Харесал я османлията и се опитал насила да я отвлече за жена в своя харем. Но в слънчевия майски ден, сред живописно приказно дефиле, потънало в буйна разкошна зеленина и благоуханни цветя, в местността Кайнаците се случило нещо страшно и нечувано. Хубавата Яна си пожелала земята да се отвори и да потъне вместо да измени на своя любим Дойчин-смел и красив момък, и да се отдаде на бея. В този момент се разразила силна гръмотевична буря и се разбушувала земетръсна стихия. Земята се пропукала и погълнала в зейналата си паст цялата османска сватба. На това място бликнал чуден мелодичен кладенец, от който и до днес през известни периоди на годината се чуват тежките удари на „тъпана“ и звучните мелодии на свирнята, напомнящи за потъналата сватба.

Comments are closed.